Naber Bixo Video

Het luchtafvoer- en –toevoersysteem Bixo Balance® is geschikt voor alle gebouwen, inclusief uiterst efficiënt geïsoleerde huizen. In de rusttoestand vrijwaart een isolatiedichte afsluiting de warmteterugwinning. Tijdens de werking van de kap bij het koken zorgt het systeem met luchtstromen zonder obstakels voor een doeltreffende afvoer van de damp bij een gelijktijdige toevoer van frisse lucht. Een gevaarlijke onderdruk wordt vermeden, zonder dat er een venster geopend moet worden.