COMPAIR® flow – de kunst van de stroomlijn

Hoe meer gestroomlijnd het luchtkanaal van vorm is, hoe productiever en stiller het werkt.
Hoe meer gestroomlijnd het luchtkanaal van vorm is, hoe productiever en stiller het werkt.

Lucht in beweging heeft haar eigen wetten. Hoe groter het volume en hoe hoger de stromingssnelheid, hoe belangrijker een optimale geometrie van het luchtkanaal is. Zeer grote luchthoeveelheden (maar liefst 650 kubieke meter per uur bij productieve kappen) dienen zo mogelijk ongehinderd hun weg naar de open lucht te vinden.

 

Naber COMPAIR® flow luchtkanaalbochtstukken met leischoepen garanderen minimaal stromingsverlies.
Naber COMPAIR® flow luchtkanaalbochtstukken met leischoepen garanderen minimaal stromingsverlies.

Lange leidingen, het verkeerde materiaal, ongunstige geometrieën, afname van de doorsnede en scherpe omleidingen leiden tot stromingsafscheurkanten en drukverliezen. Met het resultaat dat de wasem slechter gedetecteerd wordt en het reinigingsvermogen afneemt. Volume en stroomverbruik nemen daarentegen toe.

 

Luchtleischoepen zorgen voor een optimale luchtstroom.
Luchtleischoepen zorgen voor een optimale luchtstroom.

In de gepatenteerde luchtkanaalsystemen COMPAIR® flow en COMPAIR® bion stroomt de lucht energie-efficiënt en stil in de bochten. Daarvoor zogen de optimaal berekende radiussen van de bochtstukken, een uitgebalanceerde verhouding van hoogte tot breedte bij de vlakke kanalen en geïntegreerde luchtleischoepen in overgangsstukken en horizontale bochtstukken.

 

Leverbaar is COMPAIR® flow als rond of vlak kanaal met 125 mm en 150 mm diameter. 78 tot 90 procent minder drukverlies tegenover traditionele bochtstukken en omkeerstukken spreken duidelijke taal. Daarmee kunnen ook lange leidingtrajecten overbrugd worden, waarbij een zo kort mogelijke luchtgeleiding steeds optimaal is.
Het resultaat: een goede detectie van de wasem, ook bij lage en daardoor stille ventilatorrappen.